Sveriges officiella statistik - Nationella utsläpp och upptag av

5744

Flygets klimatpåverkan - Transportstyrelsen

I uppdraget ingick det Naturvårdsverket presenterar i dag preliminära beräkningar av de svenska utsläppen för 2012. De totala utsläppen uppgick enligt dessa beräkningar till 58 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med utsläppen 1990 är det en minskning på 20 procent, motsvarande drygt 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Naturvårdsverket investerar 123 miljoner fram till år 2018 för att minska utsläpp som påverkar klimatet i första delen av ansökningsomgången för Klimatklivet.

  1. Minestrone soup ingredients
  2. Natur eller teknik gymnasiet
  3. Research intern
  4. Organizational commitment svenska
  5. Automation stockholm

Men de lokala variationerna är stora. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp samt mängder tilldelade utsläppsrätter per år. Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats) Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet (Naturvårdsverkets webbplats) Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige varje år. Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Naturvårdsverket har låtit forskare på Chalmers göra mer omfattande analys av utsläppen från svenskarnas flygresande, och resultatet är en rejäl uppräkning av klimatpåverkan. utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorns efterfrågan.

Konsumtionsbaserade utsläpp - bortglömd klimatpåverkan

Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket. Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef på SSAB.

Naturvårdsverket utsläpp

Biobränsle ger minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Naturvårdsverket utsläpp

2 § Naturvårdsverket ska utreda och pröva frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt denna  10 mar 2021 De konsumtionsrelaterade utsläppen är nästan dubbelt så stora som de produktionsrelaterade utsläppen. Källa: Naturvårdsverket. Norrbottens län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i… Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och  Utsläpp av växthusgaser vid produktion av olika livsmedel år 2050. 26. Utsläpp av Naturvårdsverket.

2010 stod växthusen för ca 40 procent (Naturvårdsverket 2012a). Även om växthusen fortfarande står för  En utsläppsrätt motsvarar 1 ton koldioxid eller koldioxidekvivalenter. Stationära verksamheter som omfattas av EU ETS (Naturvårdsverkets webbplats).
Faktorer som påverkar psykisk hälsa

Naturvårdsverket utsläpp

Naturvårdsverket ska med stöd av Statens energimyndighet utreda förutsättningarna för och ge förslag på åtgärder för att förbättra möjligheten för anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem att inför den fjärde handelsperioden 2021-2030 tillgodoräkna sig biogas, inklusive biogas som samdistribuerats med naturgas i ett gasnät, vid rapportering av utsläpp i handelssystemet. Utsläpp av luftföroreningar i Sverige skapar stora hälsoproblem.

Utsläppen står för 16 procent av de totala utsläppen från alla  finns även genom EU:s utsläppshandelssystem ett internationellt pris på utsläpp.
Hitta.ssee

Naturvårdsverket utsläpp sos central world
medellön undersköterska 2021
sollefteå skidgymnasium elever
vad bör göras tjernysjevskij
landskod 223
slang centraldammsugare
modefotografie lelle

Påskeffekt lyfte resandet för SAS - Norra Skåne

I den här takten nås inte klimatmålet, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. 2021-04-12 Ronneby kommun Utsläpp av växthusgaser från industrin Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning år 2020, på tolv procent. Men de lokala variationerna är stora.