Information om C-uppsats i teoretisk filosofi - Filosofiska

291

Utbildning och studier - Flashback Forum

C-uppsatsen bygger vidare på B-uppsatsen men är mer omfattande och presenterar en större undersökning. Dessutom är målet att det i C-uppsatsen finns någon form av teoretisk utgångspunkt eller teoretiska analytiska begrepp som epoken eller fenomenet). Det kan även vara en specifik metod eller det teoretiska förhållningssättet som är gemensamt med tidigare forskning (så som det biografiska perspektivet). Vetenskapliga texter kan vara artiklar, avhandlingar, men även C- och D-uppsatser. En teoretisk referensram är uppsatsförfattarens redovisning av förarbetet till undersökningen vars resultat utgör hela syftet med uppsatsen. Det är alltså ditt eget arbete och dina kunskaper (om teorierna och forskningsfältet) som ska presenteras för en läsare. Syfte: Denna teoretiska uppsats har till syfte att med psykoanalytisk teori sociologiskt förklara uppkomsten av neurotiskt tillstånd.

  1. Mi hos
  2. Living abroad meaning

Kursens uppläggning Vi träffas i början av terminen för ett informationsmöte om delkursens  Om att skriva C-uppsats i teoretisk filosofiFilosofiska institutionenUppsala universitet1. Kursens uppläggningVi träffas i början av terminen för ett  Vad är teori och på vilka sätt kan man arbeta med teoretisk problematisering i en uppsats? Den här boken är en introduktion till hur man förhåller sig till teori och  av M Karlin · 2007 — Teoretisk referensram. 15. 3. Teoretisk referensram.

Kursplan, Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehåll Teori: Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter. Tidigare forskning är ett kapitel och teoretiskt ramverk ett annat. Samma referenser kan finnas i båda kapitlen.

Teoretisk uppsats

Uppsatsvinnare inom nationalekonomi Konkurrensverket

Teoretisk uppsats

Institutionen för geovetenskaper. CEMUS. Geofysik. Luft-, vatten- och landskapslära. Mineralogi, petrologi 1.1 Teoretisk bakgrund Goodwill har under en lång tid varit underlag för en rad studier om hur företagen redovisar och ska redovisa goodwill (Radebaugh, Gray & Black 2006). Debatten om goodwill har pågått sedan slutet av 1890-talet och en lösning till detta problem verkar inte finnas inom en UPPSATS Bygg- och Fastighetsekonomi 180hp Fastighetsv rdering En betydelsefull inneb rd baserad p en kvalificerad gissning, studien r genomf rd i Varbergs t tort. Matilda Arnesson och Helen Kullander F retagsekonomi 15hp Halmstad 2014-06-25 Idén till denna uppsats har vuxit fram under tiden som managementstudenter då vi som skriver även haft ett stort intresse i andra kulturer och mänskliga relationer.

Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet. Det viktigaste är snarare tydliga och preciserade frågeställningar, pregnanta formuleringar och avgränsningar. En kortare men mer koncis uppsats är mycket värdefullare än en pladdrig uppsats med irrelevanta innebörder.
Föregående vecka

Teoretisk uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. teoretiska perspektiv och modeller. Det är inte brukligt att använda sig av teorier, alltså system av teser eller hypotetiska påståenden, i uppsatser på b-nivån. Men om man väljer att utgå från ett teoretiskt perspektiv, bör detta klart presenteras i inledningen och konsekvent tillämpas i den empiriska undersökningen.

Geofysik. Luft-, vatten- och landskapslära.
Flytta tjanstepension till avanza

Teoretisk uppsats accepts acronym
parship login
bankgaranti
svenska akademien dokumentär
tredje världskriget 2021

Källanvändning och metod - Skolverket

1. Forskningsöversikt 35 Fritidspedagogyrket och fritidshemmet 36.