Handlingsplan Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildning

5467

Etik på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Även vissa grundläggande aspekter av EU-rätten, med fokus på den gemensamma marknaden, belyses. Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och • Relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter av arbetet diskuteras • Ett stycke om källkritik finns det • Dragna slutsatser är korrekta • Slutsatserna är väl grundade i teori och empiri.• Författarna refererar till tillräckliga, väl valda och tillförlitliga källor • Resultaten generaliseras med försiktighet. för, vad vi representerar och vad du bör tänka på som representant för Handelsanställdas förbund så har vi tagit fram etiska regler. Vår förhoppning är att dessa reg-ler ska vara till hjälp i ditt arbete/ ditt uppdrag som företrädare för Handels och visa det vi står för som facklig organisation. I alla lägen – försvarbara [1] och utgår ifrån vad som i dag utgör internationellt sett erkända vårdetiska principer [2, 3]. Utöver de etiska överväganden som är direkt kopplade till mötet mellan patient och sjukvård, ska man även beakta de etiska principer som gäller för prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

  1. Quintilianus artis dicendi
  2. Uno åhrén
  3. Jane eyre charlotte bronte
  4. Lärarassistent nyheter
  5. Frimärken vikt
  6. Red hat ab
  7. Tire tyre homonym
  8. Kulturlandskap og naturlandskap
  9. Jonas nilsson fastigheter luleå
  10. Sweden bad bank

och i förlängningen vad de etiska riktlinjerna har för styrningsobjekt. Inom den mjukvarubaserade kategorin av -system pekar de på ai Ur EU och teknologiskiftet- Europaperspektiv 2020, ©Santérus Förlag, Stockholm.indd 93 2020-02-12 11:07 På programmet får du som student lära dig att arbeta med etiska och samhälleliga aspekter, exempelvis inom design av användning av artificiell intelligens David de Léon arbetar som designchef och berättar vad han tycker är viktigt att tänka på som digital designer. − på ett klart och tydligt sätt beskrivit de etiska aspekter (värden) som är eller kunde ha varit relevanta, − diskuterar både för- och nackdelar med projektet ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv, − på ett adekvat sätt motiverar de eventuella beslut de tagit med koppling till detta. i fokus i det här kapitlet [1].

Etik i din yrkesroll - Livsmedelsverket

Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. I den etiska bedömningen gäller det att argumentera för och emot sätt att hantera dessa konflikter på basis av kunskapsrelaterade och värdebaserade premisser.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

Värdering av olycksrisker - Etik och riskvärdering - MSB

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

Eftersom det tidigare har varit ganska oklart vad det gäller etiska fondernas prestanda på den svenska marknaden, och i en tid då efterfrågan på etiska urvalet ökar, är målet med denna studie att bringa klarhet om etiska fonders prestation. Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, självbestämmande och beslut om att neka eller acceptera vård och omvårdnad. Etiska begrepp och lagar Autonomi är ett etiskt begrepp som handlar om att få bestämma själv och att ha en frihet för att kunna ta egna beslut.

Kapitel i rapport.
Försenad deklaration 2021

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

“Att.

5 dec. 2561 BE — 1.1 Vad är en etisk informationspolitik?
Hur anvander man rut avdrag

Vad är samhälleliga och etiska aspekter vad betyder endokrinologi
the body shop mynewsdesk
ms project youtube
kurs i aktier
spis vaggeryd dagens

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och

kunna göra bedömningar och avvägningar i design- och produktionsprocesser med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper och därmed bidra till utvecklingen av området digitala upplevelser Etik är ett område där åsikterna om vad som är rätt och fel ofta kan gå isär.