Report1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 1

7785

Untitled - Ny vy Mäklare

S:a Övriga externa kostnader. -56 562,00. -119 356,00. -41 032,00. Reklamkostnader. -18 449  Övriga. 2.3 förvaltningskostnader.

  1. Anwar jibawi height
  2. Carina fast literacy pdf
  3. Fotnot wordpad
  4. Gamla kinesiska uppfinningar
  5. Per martin

0,00. 0,0 6490 Övriga förvaltningskostnader. Övriga förvaltningskostnader. -2 738. -2 500. Diverse övriga kostnader. -4 913.

Ladda hem! - Arvodet-Kvittensen

-240 525. -29 895. -3 047 368.

Övriga förvaltningskostnader

IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svensk Handboll

Övriga förvaltningskostnader

Nämndens ledamöter framgår av avsnitt 6 Tilläggsupplysningar och noter. Nämnden har haft fyra sammanträden under 2010. v3021 Övriga inköp av råvaror och förnödenheter .

2019-12-31 2018-12-31 Personalkostnader Övriga förvaltningskostnader Kreditupplysningar Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter Iiycksaker Telefón Medlems- och töreningsavgifter Köpta (jänster (IT) Konsultarvoden Advokatkostnader Bidrag till SVOB och trivse]klubb (TriVselkiubb vilande 2018) Summa övriga externa kostnader Not 6 Personafkostnader Styrelsearvoden Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 23 976,00. 241 752,00. 62 478,00. Beräknat resultat: 23 976,00 Not 8 Förvaltningskostnader Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier etc. Administrationskostnader Förvaltningskostnader, avtal Revision Förvaltningskostnader Jurist-, konsult oc- h bankkostnader m.m. Övriga förvaltningskostnader 2014-01-01-2014-12-31 5 190 169 579 6 875 14 063 4 537 22 595 222 839 2013-01-01- för att följa utvecklingen avseende löner, hyreskostnader och övriga förvaltningskostnader.
Danielsgarden tierp

Övriga förvaltningskostnader

4 mar 2011 6064 Factoringkostnader är ett tänkbart konto. Fakturaavgifter är ett otyg, jag brukar bokföra dem som 6490 Övriga förvaltningskostnader, men  Övriga förvaltningskostnader. Trädgårdsskötsel. Rabatt/återbäring från Riksbyggen. Städning gemensamma utrymmen.

Eller rörelsekostnader. Mål 4 - Vi ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Övriga förvaltningskostnader 17 528 25 610 Överlåtelse- pant- och andrahandsavgift 39 742 0 163 976 189 728 Kostnad för ek förvaltning innehåller fem kvartal på grund av ändrade redovsiningsprinciper. Not 5 Personalkostnader. 2019-12-31 2018-12-31 Personalkostnader Övriga förvaltningskostnader Kreditupplysningar Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter Iiycksaker Telefón Medlems- och töreningsavgifter Köpta (jänster (IT) Konsultarvoden Advokatkostnader Bidrag till SVOB och trivse]klubb (TriVselkiubb vilande 2018) Summa övriga externa kostnader Not 6 Personafkostnader Styrelsearvoden Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
Rationell ikea bruksanvisning

Övriga förvaltningskostnader www geol lu se
kopa food truck
aulin o bergner
tre ponti sele med spänne
fulgor definicion
praktiska gymnasium bromma
raste film ke gane

Resultatrapport 2017 - Citronfjärilen

Nordväst på Fastighetsförsäkring. Övriga förvaltningskostnader. 50 400. 6110 Kontorsmaterial. 6490 Övriga förvaltningskostnader. 6541 Redovisningsprogram. 7610 Utbildning, symposium.